คู่มือซอฟต์แวร์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
Ladibug 4K User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
queue MAC User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
queue MAC Install User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-Windows-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-MAC-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-MAC-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-MAC-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With RM-Easiteach-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด