คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Pro Supported Device Listคู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 09, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) Installation Guide - Traditional Chinese (繁體中文)คู่มือการติดตั้ง สิงหาคม 07, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) Installation Guide - Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 17, 2566 ดาวน์โหลด
OIP-N60D-OIP-N60D, Dante AV-H-Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 12, 2567 ดาวน์โหลด
OIP-N40E-Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 12, 2567 ดาวน์โหลด
LC300_LC300S-User Manual-Englishคู่มือการใช้ กรกฎาคม 11, 2567 ดาวน์โหลด
LC300_LC300S-User Manual-S_Chinese (繁體中文)คู่มือการใช้ กรกฎาคม 11, 2567 ดาวน์โหลด
OIP-N40E_OIP-N60D_OIP-N60D, Dante AV-H-User Manual-Englishคู่มือการใช้ มิถุนายน 24, 2567 ดาวน์โหลด
OIP-N40E_OIP-N60D_OIP-N60D, Dante AV-H-User Manual-Traditional Chineseคู่มือการใช้ มิถุนายน 24, 2567 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro AI-Box1 CamConnect Processor User Manual-Englishคู่มือการใช้ มิถุนายน 13, 2567 ดาวน์โหลด