ดาวน์โหลดหมวดหมู่

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
Lumens Product and Solution Introductionผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น พฤษภาคม 18, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Ladibug Compatible Listซอฟต์แวร์ลาดิบุค กรกฎาคม 29, 2565 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible Listซอฟต์แวร์Lumens กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens CamConnect Pro Solution with Yamahaผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น พฤษภาคม 25, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens CamConnect Pro Solution with Nurevaผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น พฤษภาคม 24, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens CamConnect Pro Solution with Sennheiserผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น พฤษภาคม 24, 2566 ดาวน์โหลด
VC-A61P Firmware - VCAW208เฟิร์มแวร์ พฤษภาคม 12, 2566 ดาวน์โหลด
VS-KB30 Firmwareเฟิร์มแวร์ พฤษภาคม 12, 2566 ดาวน์โหลด
VC-BC701P Firmware - VCAX105เฟิร์มแวร์ พฤษภาคม 12, 2566 ดาวน์โหลด
LC Media Processor Crestron Control Moduleซอฟต์แวร์Lumens พฤษภาคม 05, 2566 ดาวน์โหลด