คู่มือซอฟต์แวร์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
Virtual Camera-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ พฤศจิกายน 30, 2564 ดาวน์โหลด
Virtual Camera-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤศจิกายน 30, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Deployment Tool-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Deployment Tool-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Companion Module User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 19, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Companion Module User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 19, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Companion Module User Manual-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 19, 2564 ดาวน์โหลด