ซอฟต์แวร์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Lite Supported Device Listซอฟต์แวร์Lumens พฤศจิกายน 23, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Ladibug Compatible Listซอฟต์แวร์ลาดิบุค กรกฎาคม 29, 2565 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible Listซอฟต์แวร์Lumens กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
Crestron software module for CamConnect Pro (AI-Box1)_V1.0.0ซอฟต์แวร์Lumens ธันวาคม 08, 2566 ดาวน์โหลด
Ladibug-MAC-3.5-Setup-3.5.9 Beta Firmwareซอฟต์แวร์ลาดิบุค พฤศจิกายน 29, 2566 ดาวน์โหลด
Camera Controller MAC - 1.0.2ซอฟต์แวร์Lumens พฤศจิกายน 03, 2566 ดาวน์โหลด
Camera Controller Windows - 1.1.2ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 23, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens Media Processor packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.2ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens PTZ Camera packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.0ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller(Windows)_2.0.9ซอฟต์แวร์Lumens มิถุนายน 21, 2566 ดาวน์โหลด