โมดูลควบคุม CamConnect Pro
เพิ่มการควบคุมการติดตามด้วยเสียงด้วยโมดูล Lumens

โมดูลควบคุม Lumens สําหรับ CamConnect Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการรวมระบบ ไดรเวอร์และปลั๊กอินพร้อมใช้งานสําหรับสภาพแวดล้อมการควบคุมชั้นนําที่หลากหลายและติดตั้งง่าย โมดูลนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ของคุณสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซสําหรับอุปกรณ์ของคุณได้ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมีนัยสําคัญและไม่จําเป็นต้องเรียนรู้คําสั่งอุปกรณ์ที่ซับซ้อน


แผนภาพระบบโมดูลควบคุม CamConnect Pro