โอไอพี-เอซี01

แชสซีแบบติดตั้งบนแร็ค 6U

สําหรับ AV ผ่าน IP ซีรีส์
 
 
  • แชสซีแบบติดตั้งบนแร็ค 6U
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ OIP ได้สูงสุด 15 เครื่อง
  • ระบบพัดลมระบายความร้อนสองระบบ
  • เฟรมการจัดการสายเคเบิล

  ติดต่อฝ่ายขาย 

คู่มือการติดตั้ง OIP-AC01

คู่มือการติดตั้ง OIP-AC01 - อังกฤษ