CAB-AOCU-ML

สายต่อขยายแบบแอ็คทีฟ USB 3.1 Gen 1

  • สายต่อขยาย USB ยาว 15 เมตร
  • ขั้วต่อ USB Type-A (ชายกับหญิง)
  • ส่งผ่านใยแก้วนําแสง
  • รองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 10 Gbps
  • สายเคเบิลไฟเบอร์เสริมแรง
  • ไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานภายนอกหรือไดรเวอร์
  • สายเพลนั่ม
แผ่นข้อมูล CAB-AOCU-ML-ภาษาอังกฤษ
 
ติดต่อฝ่ายขาย

USB 3.1 ทางไกล

สายเคเบิลข้อมูลขนาด 15 ม. นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ USB เช่น เว็บแคมซาวด์บาร์คีย์บอร์ดและโฮสต์คอมพิวเตอร์

ติดตั้งง่าย

CAB-AOCU-ML ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์ ด้วยแกนเสริมความแข็งแรงจึงพร้อมใช้งานทุกวันในแอปพลิเคชัน AV และ IT

คําขอรับบริการ

ติดต่อฝ่ายขาย